Игри

Информация за страница Крумовград

Когато през 1864 г. княз Борис 1-ви въвежда християнството в страната, това води до интензивното строителство на голям брой сгради като църкви, параклиси и манастири. Средновековните църкви в Крумовград и областта са обработени от лицевата страна с камъни, споени помежду си с бял хоросан. Вторият тип култови християнски сгради са манастирите. Интересни културни и едновременно с това туристически забележителности представляват тракийските скални ниши, които са изсечени в отвесни скали по поречието на река Арда. В землището на на Село Студен кладенец пък се намира резерват за опазването на белоглавия лешояд. В района се намират няколко тракийски светилища, които са свързани с почитаните от траките култове. Светилището на богът на Слънцето Сабазий се намира в местността Църквището на село Лимец. По очертанията на терена личи, че има кръгла форма с приблизителен диаметър 18 м и дебелина на зида 1.80 м. Строено е предимно с ломени камъни без хоросанова спойка. В миналото в града са извършвани разкопки, след които на музея в Казанлък са предоставени бронзови статуйки на Аполон, антични монети и оброчни плочки на тракийски конник.

    Що се отнася до тракийските скални ниши, те са строени на скални масиви. По форма са трапецовидни, правоъгълни и елипсовидни. Всички те се намират на близко разстояние от тракийски крепости и селища. По всяка вероятност в тях са били поставяни малки глинени съдове, които по своята същност са представлявали погребални дарове или урнички. По намерените фрагменти от глинени съдове пък в подножието на скалите, както и по керамичния материал от близките крепости, е възможно те да се датират от първата половина на Халщадската епоха – 9 – 5 век пр.н.е. Скални ниши има например до село Вранско, в левия скат на Топ дере и така също на високата скала срещу моста на река Крумовица, наричана още „ак кая”. Внушителни по своя характер са и нишите, които се намират при селата Странджево и Поточница. В района на Крумовград има следи от средновековни крепости, строени по времето на Втората българска държава. Преобладава предимно украсената чрез сграфито керамика, а монетите в по-голямата си част са медни и корубести. Открита е колективна находка от 40 сребърни монети на българския цар Иван Александър и сина му Михаил, намерени в местността Градището при село Черничево.

    До селата Сърнак, Златолист и Кран също има следи от крепости от Средновековието, а освен това до Кран има запазена малка част от източната стена. За тази крепост съществува предание, че в нея български цар е разгромил византийска войска. Каменното плато между Ковил и Джанка, вечнозеленият дъб край Скалак, както и намиращите се северозападно от града Орлови скали се считат за природни феномени. В града функционира и музей, който е официално открит на 24 юли 1971 г. Сред редовните събития, които се провеждат в Крумовград, са тридневните тържества през май под наслов Крумовградски светлини по повод градския празник. Ежегодният панаир Сеит баба пък се провежда в началото на месец октомври.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker